case study

Zadanie:

Zmiana wizerunku periodyku skierowanego do wąskiego grona odbiorców właścicieli

i kierowników aptek na bardziej profesjonalny. Podniesienie prestiżu i wiarygodności pisma.

Oczekiwania klienta:

Zachowanie rozpoznawalności pisma, podniesienie poziomu edytorskiego, poprawienie wizerunku pisma u odbiorców

i klientów. Wzrost wiarygodności.

Realizacja: Pierwszym etapem była dokładna analiza dotychczasowego charakteru pisma oraz oczekiwań odbiorców. Określenie zakresu koniecznych zmian i wyznaczenie kierunku graficznego.

Projektowanie rozpoczęliśmy od zbudowania nowej, opartej o cztery łamy, siatki modułowej, która pozwala w ergonomiczny sposób operować zarówno tekstem, ilustracją jak i powierzchnią reklamową. Rozwiązanie to, mające na celu ułatwienie zarówno budowania kolumn jak

i planowania wydania już na etapie makiety, zaproponowaliśmy inwestorowi

do wszystkich periodyków. Charakter projektu określiły proporcje pomiędzy powierzchnią zadrukowaną a światłem w obrębie kolumn widzących się. Wprowadzane zmiany przekładaliśmy na wygodne narzędzie (biblioteki stylów) tak by zachować spójność

i atrakcyjność graficzną w kolejnych wydaniach oraz zoptymalizować ergonomię pracy przy składzie tekstu. Całość została ujęta w książce stylów powstałej dla tego tytułu. Pozwala to na zachowanie charakteru gazety bez względu na to kto jest zaangażowany w jej produkcję.

Największym wyzwaniem jest w tym projekcie okładka – jest to rozwiązanie graficzne stanowiące ilustracje tematów wiodących.

Efekty: Gazeta stała się bardziej spójna i elegancka. Trafiła

w gusta zarówno odbiorców jak

i reklamodawców. W okresie kiedy, w ramach umowy layoutowej, zajmowaliśmy się również produkcją kolejnych wydań, gazeta z dziesiątej pozycji w rankingu pism branży farmaceutycznej przesunęła się na trzecią. Co automatycznie zaowocowało wzrostem wpływów wydawnictwa.

o IQID | referencje